SND och Bibliotekshögskolan ger nya utbildningar

Publicerad: 2017-11-10

Till våren drar SND:s och Bibliotekshögskolans nya satsning på utbildning om forskningsdata och forskningsdatahantering igång på webben och vid Högskolan i Borås. Syftet är att möta de behov av kompetensutveckling som finns vid de svenska lärosätena, framför allt när det gäller arbetet med att stödja forskare att göra sina data tillgängliga.

Som första steg i satsningen erbjuds två kurser:

* SND kommer att stå för en grundläggande utbildning inom det så kallade BAS Online (Bibliotek – Arkiv – SND). BAS Online utgörs av inspelat material för självstudier och kommer att finnas tillgängligt på SND:s webbsida från början av mars nästa år.

* Bibliotekshögskolan i Borås kommer att arrangera en särskild uppdragsutbildning som utgör en påbyggnad efter BAS-träningen. Kursen startar den 1 april och pågår till den 21 juni. Fyra träffar från lunch till lunch äger rum i Borås under utbildningstiden, och omfattningen på kursen beräknas vara cirka 120 timmar.

Innehållet i Boråskursen berör flera olika typer av data, till exempel text, ljud, bild, video, tabulära och spatiala data. Bland frågorna som behandlas på kursen kan nämnas forskningsdata som ämne och resurs, den vetenskapliga forskningsprocessen med avseende på data, praktisk datahantering, datahanteringsplaner, analysverktyg för dokumentation, datasäkerhet samt etiska och juridiska överväganden. Ansökan till kursen vid Bibliotekshögskolan kan göras nu och fram till den 15 januari.

För mer information om uppdragsutbildningen i Borås, läs här.