SND och Bibliotekshögskolan håller kurs i datahantering

Publicerad: 2018-11-01

Med goda erfarenheter i ryggen är det efter årsskiftet dags för andra omgången av uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Kursen är ett samarbete mellan SND och Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås och syftar till att utbilda personal vid svenska lärosäten i frågor som rör forskningsdata och datahantering för att möta befintliga och kommande krav på kompetens. Stora delar av utbildningen sker online men kursen innefattar även fysiska träffar på Karolinska Institutet i Stockholm.

SND:s Stefan Ekman är en av dem som har varit med och utvecklat innehållet i kursen och undervisar även på plats. Enligt honom är kursen, både online och i klassrummet, upplagd för aktivt deltagande istället för traditionella föreläsningar.

- Tanken är att vi ska göra övningar som konkretiserar det arbete som DAU:erna på lärosätena så småningom kommer att utföra. Speciellt gäller det utbildning i hur de kan stötta forskare när de ska tillgängliggöra sina data. Det faktiska arbetet under kursen görs av deltagarna själva medan vi lärare har en mer stödjande funktion. Upplägget fick mycket positiv respons från dem som deltog förra gången.

Förutom kompetensutveckling fokuserar utbildningen även på att utöka samverkan lärosätena emellan, och enligt Stefan Ekman är en del av poängen med kursen att deltagarna ska lära känna varandra.

- Därför har vi mycket grupparbeten, både på plats och online mellan de fysiska träffarna. Vid de fysiska träffarna äter vi även lunch, middag och fikar tillsammans. På så vis får man ett ansikte på de personer man kommer att samarbeta med i framtiden. Det minskar avstånden oss emellan och är uppskattat både av deltagare och av oss som håller i kursen.

Forskningsdatakursen pågår mellan15 januari och 20 maj 2019. Anmälan kan göras till och med 23 november 2018. Mer information och anmälan till kursen hittar du här.