SND publicerar fem nya SOM-undersökningar

Nyheter: 2018-04-23

Fem nya SOM-undersökningar publiceras idag av SND. Bland dessa ingår SOM-undersökningen i Göteborg 2016, en studie som genomförts för första gången. I denna fick 7 000 göteborgare svara på frågor om bland annat Västlänken, trängselskatt och sin bild av hemstaden. Undersökningen visar att opinionen bland göteborgarna skiljer sig en del mot övriga Sverige. Bland annat är kriminalitet, infrastruktur och bostäder samhällsproblem som är viktigare för göteborgarna än för befolkningen i stort.

Förutom ”Göteborgs-SOM” publiceras också Riks-SOM 2016, Väst-SOM 2016, Super-Riks-SOM 1986-2016 samt den nya Super-Väst-SOM 1992-2016. I Super-Väst-SOM finns merparten av data från samtliga SOM-undersökningar som gjorts i Västra Götalands län samt Kungsbacka samlade. Motsvarigheten för de nationella undersökningarna är Super-Riks-SOM, som nu uppdaterats med ytterligare ett undersökningsår (2016). En viktig nyhet i den senaste versionen av Super-Riks-SOM är att den svenska och den engelska filen nu är identiska och innehåller samma variabler, något som inte var fallet i de tidigare versionerna, där den engelska filen var mer begränsad än den svenska.