SND satsar på genusforskning

Publicerad: 2012-11-26

I samband med den nationella genuskonferensen g12 i Göteborg drar SND igång en satsning för att nå ut till landets genusforskare.

Bland de delar som inledningsvis ingår i satsningen kan nämnas posterpresentation och information i anslutning till g12-konferensen samt att SND utsett en kontaktperson, Anna Clara Stenvall, som ansvarar för att lotsa genusforskarna rätt bland SND:s tjänster. Anna Clara Stenvall ser fram emot att delta i konferensen:

– Det ska bli spännande att få ta del av all den forskning som pågår inom genusområdet samtidigt som jag får tillfälle att berätta om det stöd som SND kan bidra med när det gäller hantering av forskningsmaterial, säger hon.

Genusforskningen är ett utmärkt område för SND att fokusera mer på för att stärka arbetet med att tillgängliggöra forskningsdata och ge support till forskare i samband med bland annat ansökningar om finansiering. Genusforskningen är stark inom SND:s ämnesområden, och då framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap. Men även inom medicin har genusforskningen gjort stora framsteg. För att visa en del av de forskningsdata som redan finns tillgängliga för genusforskare och andra inom medicinområdet lanserar SND senare i vinter även en temasida kallad Genus och hälsa.

Foto: Ola Kjelbye