SND stärker konsortiesamarbetet med DAU-råd

Publicerad: 2019-08-14

SamarbeteSND har utsett en grupp bestående av konsortierepresentanter för att bilda ett DAU-råd. Rådets uppgift är att stärka samarbete och kommunikation mellan SND:s styrning, konsortium och nationella nätverk.

Sedan 2018 har SND arbetat med att stötta etableringen av forskningsdatafunktioner, eller Data Access Units (DAU), hos våra nätverksmedlemmar. Idag är ca 30 svenska universitet, högskolor och andra forskande organisationer i olika skeden av att etablera eller driva en DAU. Allt eftersom att SND:s nätverk växer och verksamhetsapparaten blir mer komplex har behovet av en övergripande rådgivande funktion vuxit fram. Därför skapar SND-konsortiet nu ett DAU-råd.

I det nya DAU-rådet finns en representant vardera från de sju lärosätena i SND:s konsortium: Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare och ansvarig för SND-nätverket, är sammankallande och kommer att leda gruppens arbete. Gruppens syfte är att stärka samarbetet inom konsortiet och samtidigt fungera som en länk mellan SND:s styrgrupp och det nationella arbetet i stort. Rådet kommer också att representera SND-konsortiet i olika DAU-relaterade sammanhang. DAU-rådet samlas för första gången för ett uppstartsmöte den 2 oktober, i samband med SND:s kommande nätverksträff.

Medlemmar i SND:s DAU-råd:

Elisabeth Strandhagen, SND-kontoret (Sammankallande)

Christer Lagvik, SND-UU

Erik Stattin, SND-KI

Hanna Lindroos, SND-SLU

Magnus Norberg, SND-GU

Maria Johnsson, SND-LU

Sabina Anderberg, SND-SU

Thomas Kieselbach, SND-UmU