SND startar forum för IT-specialister

Publicerad: 2020-07-14

Nätverk med noder

I höst drar SND igång ett forum för IT-specialister. Forumet riktar sig till dem som arbetar med etablering av enheter för forskningsdatastöd (DAU:er) på svenska lärosäten eller som på annat sätt är intresserade av forskningsdatafrågor. Syftet med forumet är att skapa ett sammanhang där IT-tekniska frågor kring forskningsdata kan diskuteras på djupet. Det kan till exempel handla om lagring och arkivering av forskningsdata, integration med SND:s verktyg och system eller IT-strategiska frågor kring att göra forskningsdata tillgängliga.

– Vi har sett att det funnits ett glapp i nätverksarbetet, IT-folket är inte alltid så involverade i DAU-etableringen. Vi märkte när vi hade nätverksträffen i januari om lagringsfrågor att det då var många andra deltagare där än de som brukar vara på våra nätverksträffar. De flesta av de nya var inom IT, så vi tror det finns ett behov inom nätverket att diskutera de frågorna mer regelbundet, berättar Johan Fihn Marberg, SND:s sektionschef för IT.

Grundtanken med forumet är att lära av varandra, både IT-specialister från lärosätena och SND-anställda kommer att ansvara för presentationer och diskussioner vid de regelbundna mötena. Första träffen äger rum via Zoom den 28 september. Då kommer deltagarna få en introduktion till SND och SND:s system och forumet kommer även att bestämma formerna för sitt fortsatta arbete.

 

Arbetar du med IT och forskningsdata och är intresserad av att vara med i forumet? Anmäl dig till johan.fihn@snd.gu.se.

Här hittar du mer information om IT-forumets första möte.