SND startar nätverk för doktorander

Publicerad: 2012-11-30

Goda kunskaper och rutiner i hantering av data har blivit allt viktigare inom forskningen. SND har därför startat ett nätverk för doktorander för att ge råd och stöd kring datahantering redan tidigt i forskarkarriären. Via nätverket får doktorander tillgång till bland annat experthjälp och tips om relevanta kurser och konferenser.

Läs mer om nätverket och hur du anmäler dig