SND värd för internationell utbildningssatsning

Publicerad: 2018-09-27
Samuel Abera, Marleen Poot och Yabebal Ayalew under SND:s två utbildningsveckor i datahantering.
Samuel Abera, Marleen Poot och Yabebal Ayalew under SND:s två utbildningsveckor i datahantering.

- Vi är alla en stor forskningsdatafamilj!
Citatet från Yabebal Ayalew sammanfattar den syn på delning av forskningsdata som the Environment for Development Initiative (EfD) står för. Under snart två veckor har Yabebal och kollegan Samuel Abera från EfD:s samarbetspartner Environment and Climate Research Center i Etiopien gästat SND för att utbilda sig i datahantering och forskarstöd.

Bland momenten på kursen finns allt från kunskap i inlämning och kurering av forskningsdata till vad som är viktigt att tänka på juridiskt i förhållande till olika typer av forskningsmaterial, som till exempel känsliga personuppgifter. Teoretiska genomgångar varvas med diskussioner och praktisk träning, något som uppskattas av både Yabebal Ayalew och Samuel Abera.

Utbildningen en viktig milsten

- Det här är en viktig milsten för EfD:s projekt att göra data tillgängliga. Vi har lärt oss väldigt mycket hittills, vi har inte fått den här typen av träning tidigare. Det är också mycket viktigt för oss att ha ett erfarenhetsutbyte med kollegorna på SND, säger Samuel.

Marleen Poot från EfD:s sekretariat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet berättar att organisationen dragit igång satsningen på datahantering under 2018. Projektet innehåller flera steg, bland annat att etablera en forskarstödsenhet enligt SND:s DAU-modell (Data Access Unit) vid centret i Etiopien. Fullt utbyggd ska enheten ge råd och stöd i datahantering till samtliga EfD-center runt om i världen.

- Man kan säga att vi har flera mål med vår satsning. Vi vill göra bra forskningsdata tillgängliga. Genom god datahantering bidrar vi till forskningens kvalitet och ökar också transparensen i forskningen. Med den ökade tillgängligheten på forskningsdata ser vi även till att medlen från de offentliga institutioner som finansierar oss används på ett så bra sätt som möjligt, säger Marleen.

Datahanteringsplan krav för anslag

Efter att utbildningen i Göteborg är klar drar Samuel och Yabebal igång det praktiska arbetet på hemmaplan. Då ska de första dataseten från EfD kureras, och policyer, rutiner och verktyg för samarbetet mellan forskare och datahanterare arbetas fram. Från och med i år har EfD infört ett krav att de forskare som söker anslag från organisationen ska lämna in datahanteringsplaner i samband med ansökan. Genom denna första åtgärd hoppas Marleen, Samuel och Yabebal att dokumentation, hantering och delning av data blir ett naturligt steg för alla EfD:s forskare.

- I början är det viktigt att vi följer med och ger stöd i hela processen. Vi vill göra skillnad, vi vill bidra till att bra forskningsdata blir tillgängliga för alla, avslutar Samuel.