SND:s årsrapport för 2017 publicerad

Nyheter: 2018-03-20

2017 var ett mycket händelserikt år för SND. Besked kom från Vetenskapsrådet om fortsatt bidrag 2018-2022, och i och med detta startade den omfattande förändring av verksamheten som ska förbättra tillgången på svenska forskningsdata. Syftet med det utökade SND och nätverket av lärosäten är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att beskriva, deponera, dela och hitta data.

Inom ramen för förändringsarbetet arrangerades också möten och konferenser av olika slag. SND:s omfattande utbildningssatsning BAS fortsatte och vidareutvecklades under året, liksom internationella åtaganden i organisationer som bl.a. CESSDA, CLARIN, ICPSR, DDI Alliance och DataCite.

Året som gått presenteras mer utförligt i årsrapporten för 2017, som nu finns publicerad här.