SND:s webbformulär anpassat till fler forskningsområden

Publicerad: 2019-03-28

Ett av SND:s mest omfattande utvecklingsprojekt under senare år har nu sjösatts. Det handlar om ämnesanpassningen av det webbformulär där forskare laddar upp och publicerar data.

Den generella profilen i formuläret för att beskriva forskningsdata har kompletterats med fem mer ämnesspecifika profiler:

  • Arkeologi och historia
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Miljö-, klimat- och geovetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Språkdata

Formuläret har också fått en ny layout som gör det tydligare och mer användarvänligt för de forskare som ska beskriva sitt forskningsmaterial.

– Med det nya webbformuläret slipper forskarna se en massa fält som inte är relevanta för dem. De kan istället välja direkt på förstasidan vilken ämnesprofil de vill använda för att beskriva sina data. Det nya formuläret kommer också göra det lättare för sekundäranvändare att hitta relevant, specifik information i vår katalog om de data som finns tillgängliga inom olika forskningsområden, berättar Sofia Agnesten, en av de datasamordnare på SND som arbetat med det nya formuläret.

Den generella så kallade metadataprofilen i webbformuläret innefattar en bas med uppgifter som kan användas för att beskriva data, oavsett vilket forskningsområde eller vilken typ av data det handlar om. För att göra tvärvetenskapliga sökningar möjliga innehåller även de ämnesspecifika profilerna samma bas som den generella profilen. Utöver detta har ett antal anpassade delar med terminologier som är vanliga inom respektive ämnesområde lagts till. För data inom medicin och hälsovetenskap är det till exempel relevant att beskriva studiedesign och population, medan exempelvis geografisk information är viktig för data inom miljö-, klimat- och geovetenskaper.

Mycket av ämnesanpassningen handlar om så kallade kontrollerade vokabulärer, där forskare kan välja mellan fasta alternativ i en lista. Ämnesområde, tillgänglighetsnivå och dataformat är exempel på delar som har kontrollerade vokabulärer i SND:s webbformulär för att beskriva forskningsdata.

Ett flertal av SND:s datasamordnare och utvecklare inom IT har deltagit i det omfattande arbetet med ämnesanpassningen av formuläret. Arbetet kommer att fortsätta även framöver, i och med att ytterligare ämnesprofiler ska utvecklas. Vilka forskningsområden som står näst på tur är dock ännu inte beslutat.

 

På våra sidor Beskriv och lämna in data finns mer information om hur det går till att lämna in databeskrivningar och forskningsdata. För att komma åt själva webbformuläret behövs en inloggning via ett svenskt lärosäte, Facebook eller Google.