SSHOC ska samla internationella resurser för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora

Publicerad: 2019-03-05

SSHOC

Arbetet med SSHOC (Social Sciences and Humanities Open Cloud) har startat och den nya hemsidan är lanserad. Där ska forskare inom samhällsvetenskap och humaniora så småningom finna samlade internationella resurser och verktyg för att hitta och arbeta med data.

SSHOC är ett av fem EU-finansierade klusterprojekt som löper från och med 2019 till 2022. Inom projektet samarbetar 47 europeiska organisationer med CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archive) som koordinator. SND deltar aktivt i projektet, vars resultat ska integreras i den större plattformen EOSC (European Open Science Cloud) som ska samla och tillgängliggöra europeiska resurser för att stötta forskarsamhället. 

Målet med SSHOC är att skapa en gemensam europeisk plattform för samhällsvetenskap och humaniora. Där ska data, verktyg och utbildningsresurser samlas på ett och samma ställe. Med FAIR-principen som ledstjärna ska SSHOC underlätta för forskare att dela, lokalisera och återanvända data av hög kvalitet samt att hitta användbara verktyg för att analysera dessa. Projektet kommer att använda sig av en ”app store”-funktion med fokus på att ge innehållet en bredare kontext. Detta innebär bland annat att länka samman innehåll som relaterar till varandra, till exempel genom att koppla ihop ett dataset med relevanta utbildningsmaterial och tjänster. SSHOC ska dessutom skapa ett community där användarna kan kommunicera och dela erfarenheter med varandra.

Arbetet med SSHOC drar igång ordentligt med en kick-off i Utrecht 11-12 mars. För att inte missa några viktiga nyheter kan du dock redan nu börja prenumerera på SSHOC:s nyhetsbrev.