Träningsdagar för forskare och andra som hanterar data

Publicerad: 2019-09-20

CESSDA training days in Cologne in November

Inom ramen för CESSDA har både forskare och andra som jobbar med hantering av forskningsdata en mängd resurser som underlättar arbetet och ger goda möjligheter till träning och utbildning. För att öka kunskapen om dessa verktyg anordnar GESIS och CESSDA träningsdagar i Köln den 27-28 november. Utbildningen är indelad i två olika spår: ett för forskare och ett för övrig personal som arbetar med datahantering, till exempel vid repositorier eller forskningsstödsenheter av olika slag.

Bland de verktyg och tjänster som behandlas under träningsdagarna för forskare kan nämnas:

  • harmonisering av variabler
  • referering av geodata med ESS Case Study
  • länkning av data – surveyundersökningar, sociala medier och geodata

När det gäller programmet för personal vid repositorier och forskningsstödsenheter ingår moment som:

  • introduktion till digitalt bevarande
  • att förbereda metadata för CESSDAs datakatalog
  • CESSDAs kontrollerade vokabulärer
  • dokumentation och metadata för geodata
  • dokumentation och metadata för data från sociala medier    

Materialet under träningsdagarna kommer att beröra både grundläggande och avancerad nivå och inkludera presentationer, demonstrationer, videor och workshoppar. Mer information och länk till anmälan finns på GESIS webbsida.