Tredje gången gillt – nytt datum för IASSIST-konferensen 

Publicerad: 2021-11-02

Logotyp för IASSIST 2022Två gånger satte pandemin stopp för konferensplanerna, men nu finns ett nytt datum för IASSIST 2022. Den 7-10 juni anordnas ett hybridarrangemang med fysiska möten på plats i Göteborg och med möjlighet att delta på distans. 

IASSIST-konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Arrangemanget anordnas årligen på olika platser runt om i världen och brukar locka hundratals deltagare. Nu har turen kommit till Göteborg med SND som värdorganisation.  

– Nu tror vi att det ska vara möjligt att anordna en konferens nästa sommar där deltagarna finns med på plats. Många längtar efter att få träffas igen och personligen ser jag mycket fram emot det här. Sedan vill vi också ge möjligheten till dem som kanske inte kan resa att vara med ändå, säger Iris Alfredsson, som är medlem i den lokala kommittén från SND.

Bidra med innehåll till konferensen! 

IASSIST (International Association for Social Science Information Service and Technology) är en medlemsdriven organisation och konferensen bygger på deltagarnas arbete. För den som vill bidra till IASSIST 2022 finns nu möjlighet att skicka in förslag i form av bland annat artiklar, presentationer, panelsamtal, posters och workshoppar. Du måste inte vara medlem i organisationen för att skicka in bidrag, men konferensavgiften är billigare för medlemmar.

Det övergripande temat för konferensen är ”Data by Design – Building a Sustainable Data Culture”. Till det kommer en rad underliggande teman som exempelvis ”Partnerships and collaborations”, ”Data management and archiving”, ”Data access, governance and ethics” och ”Data services of the future”.  Förslag som skickas kan med fördel kopplas till någon av dessa kategorier.

Deadline för att skicka in bidrag är 7 december.

Läs mer om konferensen och hur du deltar på hemsidan: iassist2022.org