Tvillingforskning ger hjälp att kartlägga det goda åldrandet

Publicerad: 2013-01-28

SATSA-studien har sedan 1980-talet undersökt äldre tvillingar för att förstå vad som händer under åldrandet och vilka processer som föregår och förlänger det goda åldrandet. Studien har också inspirerat kvalitativt inriktade undersökningar om äldre tvillingars livsberättelser med fokus på relationer, identitet och självbild.

Läs mer om SATSA under vinjetten Månadens data