Unik nationell webbutbildning i datahantering

Nyheter: 2018-03-23

SND har nu tagit nästa steg i utbildningssatsningen riktad till landets lärosäten. Genom den nya webbutbildningen ”BAS Online” kan alla som ska arbeta med att göra forskningsdata tillgängliga lära sig grunderna i bland annat datahantering, dokumentation och metadata.

BAS Online är unik i sitt slag, det finns ingen motsvarande webbutbildning anpassad efter svenska förhållanden. Förhoppningen är att utbildningen ska vara en naturlig del i utvecklingen av lokala enheter för hantering av forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU), vid de 27 lärosätena i SND-nätverket. Malin Lundgren, Sara Svensson och Caspar Jordan är tre av de SND-medarbetare som jobbat med att utveckla kursen och dess innehåll. De berättar att den i första hand är riktad till medarbetarna vid DAU-erna, men att stora delar av den också är användbar för forskare och andra som vill lära sig mer. Detta gäller bland annat de delar som handlar om datahantering, datahanteringsplaner och dokumentation under själva forskningsprocessen.

Utbildningen ges som distanskurs via en nätbaserad plattform på SND:s webb. Vart och ett av de sex utbildningspassen består av ett antal videopresentationer. Instuderingsfrågor, övningar och uppgifter av olika slag ingår också i kursen. Caspar, Sara och Malin välkomnar frågor och kommentarer kring utbildningen och dess innehåll:

– Vi kommer att ha en kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring av kursen så responsen från användarna är jätteviktig.

Förutom att ge baskunskaper i hantering av forskningsdata utgör webbutbildningen också grunden för kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan, som Högskolan i Borås ger tillsammans med SND. Första omgången av denna utbildning startar den 1 april.