VR ser stora vinster med återanvändning av data

Publicerad: 2012-08-22

Från och med årets utlysningsomgång är datapubliceringsplaner obligatoriska för att Vetenskapsrådet ska bevilja ansökningar med stora materialinsamlingar. I en artikel i VR:s tidning Curie under temat Forskningsdata förklarar forskningssekretare Magnus Friberg bakgrunden till VR:s krav.

”Återanvändning av forskningsdata är nödvändigt för att kunna bygga vidare och åter analysera det som gjorts tidigare. Mycket information ligger och skräpar på datorer och USB-minnen. Om den försvinner när forskaren slutar eller går i pension är investeringen borta”, säger Magnus Friberg i Curie.

Ett syfte med datapubliceringsplanerna är att de ska bidra till att öka återanvändningen av data. Genom kravet på datapubliceringsplaner måste forskarna redan i inledningen av forskningsprocessen besluta hur data ska samlas in, struktureras, förvaras och göras tillgängliga för andra användare.

SND har Vetenskapsrådets uppdrag att underlätta bevararandet av forskningsdata och samordna forskningsdatabaser runtom i Sverige inom humaniora, medicin och samhällsvetenskap. I detta uppdrag ingår också att erbjuda stöd till forskarna under hela forskningsprocessen; från ansökan om forskningsmedel till långtidsbevarande av insamlade forskningsdata. Inför årets ansökningsomgång utarbetade SND en snabbguide och en enkel mall för datapubliceringsplaner. Guiden och mallen kommer nu att vidareutvecklas inför 2013 års utlysningar från VR.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01

 

Hela artikeln från Curie går att läsa här