Webbinarier: hur man hittar data i Europa

Nyheter: 2017-04-18

Under de kommande månaderna anordnar CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) tre webbinarier om hur man hittar data i Europa. Det första, "How to Find Data in Europe", ges onsdagen den 17 maj kl. 14:00. Detta riktar sig till alla intresserade av vilka data som finns tillgängliga via Europeiska repositorier, och inkluderar en praktisk genomgång med exempel på hur man kan hitta och förstå data. Webbinariet onsdagen den 7 juni kl. 14:00 har titeln "Data in Europe: Political Behaviour" och diskuterar innehåll, struktur och potential hos data från valundersökningar och andra studier som undersöker politiska beteenden. Onsdagen den 14 juni kl. 15:00 handlar det om "Data in Europe: Ageing". Här introduceras större internationella studier av åldrande i Europa.

Läs mer om webbinarierna och anmäl dig via CESSDA.