Om oss

SND personal (personalkoferens Varberg 2016)
Medarbetare på SND-kontoret i Göteborg. Fotograf: Mathilda Brandby

Svensk nationell datatjänst är en nationell forskningsinfrastruktur som från och med 1 januari 2018 drivs av ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Göteborgs universitet är värduniversitet och leder konsortiet och kontoret ligger i Göteborg. SND:s verksamhet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och av lärosätena i konsortiet. De sju konsortielärosätena bidrar alla med expertis inom olika forskningsdatadomäner genom personer med stor erfarenhet av av olika forskningsområden, s.k. domänspecialister. Till SND är även ett nätverk knutet som består av ytterligare 21 lärosäten.

SND:s huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. I dagsläget tar SND emot forskningsdata direkt från forskare eller forskargrupper och gör dem tillgängliga. För att möta kommande krav om öppen tillgång till forskningsdata utvecklas verksamheten till en distribuerad storskalig modell i samarbete med ett flertal av Sveriges lärosäten, där arbetet med att tillgängliggöra forskningsdata ska ske lokalt genom Data Access Units. Läs en mer detaljerad beskrivning av utvecklingsarbetet här.

Forskningsdata kan beskrivas och göras tillgängliga via ett webbformulär. För att forskningsdata ska vara möjliga att hitta, citera och återanvända behövs utförliga metadata, en persistent identifierare och att de är sökbara i SND:s webbkatalog och/eller i andra sökportaler. Data kan återanvändas för bland annat sekundäranalyser, undervisning och granskning av forskningsresultat. Grundprincipen är att forskningsdata ska vara så öppna som möjligt, men med restriktioner om nödvändigt.

En del i den stödjande verksamheten för forskare är att informera om hur man skriver en datahanteringsplan och hanterar data under arbetets gång. Vi har också tagit fram ett vägledande material angående juridiska aspekter inom forskning, som behandlar t.ex. etikprövning, informerat samtycke och hantering av personuppgifter. Dessa material kan du hitta under Datahantering. Vi anordnar olika evenemang flera gånger varje år, som du kan få information om under Arrangemang. Vi bedriver även undervisande och utvecklande verksamhet för lärosätenas stödfunktioner för hantering av forskningsdata, bland annat inom BAS Online. Vi är också tillgängliga för direkta frågor om hur du bäst behandlar dina data. Du är välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för frågor eller för medverkan under till exempel forskarutbildningar eller olika arrangemang.

 

Kontakta oss

Besöks- och leveransadress
Svensk Nationell Datatjänst (SND),
Medicinaregatan 18A, vån 4, 413 90 Göteborg

Telefon
Telefon: se Medarbetare

Epost
snd@gu.se

Postadress
Svensk Nationell Datatjänst (SND),
Box 463, 405 30 Göteborg

Medarbetare
Telefonnummer och e-postadresser till våra anställda.