Webbkarta

Om oss

Vi på Svensk nationell datatjänst arbetar med att samordna databaser för forskning. Vi tar emot forskningsdata för bevaring och för att göra dem tillgängliga för återanvändning, samt erbjuder stödjande verksamhet för forskare över hela landet.

SND:s huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av databaser och relaterat material. Vi tar emot data från forskare överallt i Sverige och internationellt, och ser till att dessa data lagras på ett säkert sätt och kan användas även i framtiden. De data vi får in förses med utförliga metadata, tilldelas en persistent identifierare och görs sökbara i vår webbkatalog. Återanvändning av data kan vara till exempel sekundärstudier från andra forskare, inom samma fält eller ett helt annat, eller att studenter använder materialet för uppsatsarbeten. Forskaren som lämnat in data har dock rätt att bestämma vilka som skall få tillgång till dem.

En del i vår stödjande verksamhet för forskare är att informera om hur man skriver en datahanteringsplan och hanterar data under arbetets gång. Vi har också tagit fram ett vägledande material angående juridiska aspekter inom forskning, som behandlar t.ex. etikprövning, informerat samtycke och hantering av personuppgifter. Dessa material kan du hitta under Forskarsupport. Vi anordnar olika evenemang flera gånger varje år, som du kan få information om under Arrangemang. Förutom detta bedriver vi också både undervisande och utvecklande verksamhet. Detta kan du i huvudsak läsa om under Projekt. Vi är också tillgängliga för direkta frågor om hur du bäst behandlar dina data. Du är välkommen att kontakta någon av våra medarbetare för frågor eller för medverkan under till exempel forskarutbildningar eller olika arrangemang. 

Vårt uppdrag kommer från Vetenskapsrådet och består i att vara en nationell resurs för samordning av existerande och nya forskningsdatabaser inom samhällsvetenskap, humaniora och medicin & hälsa. Vårt kontor ligger i Göteborg, och verksamheten bedrivs vid Göteborgs universitet. Läs mer om vårt uppdrag hos Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet.

SND personal (personalkoferens Varberg 2016)
Fotograf: Mathilda Brandby

Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2017-02-16 08:49

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen