2014 Diskussionsforum: Forskningsdata

Vad händer med forskningsdata?

Informationsutbyte inför införandet av nationella riktlinjer för open access till forskningsdata.

Hur kan forskningsinfrastrukturerna, universitetsbiblioteken och universitetsarkiven samverka? Vad är på gång? Vad vill vi ha? Hur kan de nuvarande forskningsinfrastrukturerna hjälpa till vid uppbyggandet av kompletterande resurser? Öppen diskussion om hur vi kan hitta gemensamma lösningar till gemensamma problem.

DATUM: Onsdagen den 12 november 2014
TID: Kl. 10:00 – 14:00
PLATS: SND, Bohusgatan 15, Göteborg