SND Doktorandnätverksträff 2014

Måndagen den 10 november 2014 arrangerade SND sin andra doktorandnätverksträff, efter premiären 2013 som fokuserade på datainsamling och dokumentation.

Nytt för 2014 var att doktorandnätverksträffen hölls dagen före SND:s nationella forskarworkshop den 11 november så att intresserade doktorander kunde delta i båda heldagsarrangemangen. Här finns SND:s presentation för dagen.

Här läggs presenationer från workshopen ut

Doktorandnätverksträffen 2014 fokuserade på centrala frågor kring hantering av forskningsdata. Datahanteringens olika steg behandlades, med utrymme för att diskutera kring deltagarnas egna forskningsmaterial. Dagen inkluderade även en kort introduktion till dokumentationsverktyg som kan effektivisera hanteringen av data.

Doktorandnätverksträffen riktade sig i första hand till SND:s doktorandnätverk men även forskarstuderande utanför nätverket.

För att underlätta för de doktorander som vill tillgodoräkna sig nätverksträffens utbildning i datahantering som en del av forskarutbildningen har SND en utbildningsplan och tillhörande litteraturlista som beskriver vad som behandlas i detalj. Det är upp till respektive handledare, forskarutbildningskommitté eller motsvarande att avgöra om och hur utbildningen kan tillgodoräknas, hur många högskolepoäng kursen motsvarar och hur den ska examineras; SND kan inte dela ut högskolepoäng.

Utbildningen har tre delmoment: en läsdel, deltagande i nätverksträffen och i forskarworkshopen dagen efter, och en examination vars form handledaren eller motsvarande fastställer. SND rekommenderar att den inkluderar upprättandet av en datahanteringsplan.

För att så många doktorander som möjligt skulle kunna delta i nätverksträffen och den nationella forskarworkshopen har SND inrättat ett särskilt resebidrag (maximalt belopp 1 500 kronor). Ansökan om detta lämnades in samtidigt som anmälan till nätverksträffen och, vid intresse, forskarworkshopen.

Program