SNDs nationella workshop för forskare 2015

Nya villkor för forskning

SND:s nationella workshop riktar sig till forskare inom områdena medicin och hälsa, humaniora och samhällsvetenskap. 2015 års workshop hade temat "Nya villkor för forskning" och behandlade ett antal av de förändrade förutsättningar för hur forskning kan bedrivas i dagens Sverige.

På förmiddagen inledde SND:s föreståndare professor Max Petzold med att ge en kort presentation av SND:s roll och situation i det pågående förändringsarbetet. Därefter presenterade departementssekreterare Eva Stensköld från Utbildningsdepartementet arbetet kring de nationella riktlinjerna för öppen tillgång (Open Access) till vetenskaplig information. Docent Magnus Stenbeck från Karolinska institutet/SIMSAM-INFRA presenterade status för EU:s nya dataskyddsförordning och vilka konsekvenser den kommer att få för personuppgiftshantering i forskning. Dessutom redogjorde professor Håkan Billig, ledamot i Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) för VR-RFI:s tankar och planer för den kommande utlysningen för forskningsinfrastrukturer.

På eftermiddagen var det två parallella spår med diskussion kring hur nya insamlingsmetoder respektive nya analysverktyg kan påverka forskningen. Diskussionerna inleddes med paneler men erbjöd erfarenhetsutbyte för samtliga deltagare.

Panelen för nya insamlingsmetoder:

  • Docent Helena Francke, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap), Högskolan i Borås
  • Professor Christel Larsson, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Docent Matthias Obst, Swedish Lifewatch och institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet

Panelen för nya analysverktyg:

  • Doktor Jens Edlund, Avdelningen för tal, musik och hörsel, Kungliga tekniska högskolan
  • Professor Johan Sundström,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
  • Professor Ulf Johansson, Datavetenskap vid tekniska högskolan i Jönköping och Sektionen för informationsteknologi, Högskolan i Borås