Internationella medlemskap

SND och personal vid SND är medlemmar i en rad internationella organisationer:

CESSDA ERIC - Consortium of European Social Science Data Archives är ett konsortium för ett 20-tal europeiska dataarkiv. Sedan starten i mitten av 1970-talet har medlemmarna tillsammans arbetat för att förbättra tillgången på data för forskare och studenter. Via CESSDA:s medlemsarkiv har forskare och studenter tillgång till mer än 25 000 datasamlingar.

DataCite är en icke-kommersiell organisation som arbetar för bättre och lättare tillgång till forskningsdata, att citering av forskningsdata ska ske på ett korrekt sätt samt för arkivering av forskningsdata för att möjliggöra verifiering och återanvändning. DataCites medlemsorganisationer kan tilldela DOI till forskningsdata.

DDI Alliance Data Documentation Initiative (DDI) är ett internationellt initiativ för att skapa en standard för en teknisk dokumentation att beskriva samhällsvetenskapliga data. XML-standarden utvecklas av den medlemsbaserade sammanslutningen DDI Alliance.

IASSIST - International Association for Social Science Information IASSIST är en internationell organisation för personer som arbetar med informationsteknologi och datatjänster för att underlätta forskning och undervisning inom samhällsvetenskap.

ICPSR - Inter-university Consortium for Political and Social Research Det svenska medlemskapet i ICPSR finansieras av Vetenskapsrådet och administreras av SND. Genom detta medlemskap har svenska forskare och studenter kostnadsfri tillgång till ICPSR:s datasamlingar och reducerad kursavgift till ICPSR:s sommarskola. 29 svenska universitet och högskolor ingår i det svenska medlemskapet.

IFDO - International Federation of Data Organizations for the Social Sciences IFDO är en världsomspännande samarbetsorganisation för dataarkiv. Organisationen arbetar för att förbättra utbytet av data och datateknologi.

RDA - Research Data Alliance SND är koordinator för den svenska noden inom Research Data Alliance. RDA har som mål att göra det möjligt för forskare och innovatörer att öppet dela sina data med varandra – över gränser, discipliner och tekniklösningar. Utvecklingsarbetet inom organisationen bedrivs av medlemmarna inom ramen för runt 100 arbets- och intressegrupper.