DataCite

Som medlem i den internationella organisationen DataCite har SND möjlighet att förse forskningsdata med persistenta identifierare av typen DOI, något som underlättar för återanvändning och korrekt citering av data.

DataCite logotyp. Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Vad är DataCite?

DataCite är en internationell ideell organisation med medlemmar från mer än 20 länder över hela världen. Tillsammans arbetar dessa medlemmar för att göra det enklare att hitta, använda, länka samman och citera forskningsdata.  

DataCites främsta funktion är att erbjuda tjänster relaterade till DOI-sättning. En DOI (Digital Object Identifier) är en typ av beständig identifierare (PID), vilket är en unik kodsträng som används för att identifiera digitala objekt. Genom att sätta DOI:ar skapas beständiga digitala referenser, som gör det möjligt att hitta och använda digitalt material som dokument, webbsidor, filer och annat.

SND:s roll i DataCite

DataCite styrs av dess medlemmar, vilka består av datarepositorier, bibliotek, myndigheter, lärosäten och andra organisationer som arbetar med att hantera, kurera, lagra och arkivera forskningsdata. Som medlemmar får dessa organisationer möjlighet att förse datamaterial med DOI:ar, det vill säga ”sätta DOI”. Genom sitt medlemskap i DataCite har alltså SND mandat att sätta DOI på material som publiceras via SND, men även att förse andra myndigheter med DOI-sättning och relaterade tjänster för lokala behov. Dessa tjänster är främst till för användare av SND:s system för att göra data tillgängliga (DORIS) och medlemmar i SND-nätverket.

SND är så kallad ”konsortiemedlem”, där konsortiet i detta fall består av medlemmarna i SND-nätverket. SND:s medlemskap innebär att man kan rösta på DataCites årsmöten, påverka beslut, och ta del av den stora kunskapsbas som finns inom organisationen.

Fördelar för forskarsamhället

Alla data som görs tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog förses med en DOI. Användningen av DOI:ar är en viktig komponent för att SND ska kunna uppnå sitt syfte med att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata. Det är även en grundläggande del av att göra data FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Att förse data med DOI (eller annan PID) har också direkta fördelar för forskare. Den unika koden gör att data blir lättare för andra att hitta, vilket ökar möjligheten att data återanvänds eller citeras. Genom en DOI går det dessutom att koppla samman annan viktig information för att ge data en kontext. Att forskningsdata finns tillgängliga och försedda med en PID är dessutom ofta ett krav för att de studier som bygger på dessa data ska kunna publiceras i en tidskrift. För den som återanvänder data försedda med en PID/DOI blir det också enklare att referera och visa vilken version av data som använts.

Länkar för vidare läsning