Projektets upplägg

BAS-projekten genomförs i fyra olika faser vid varje lärosäte, med olika innehåll och upplägg. Det som beskrivs här är en grundmodell, och det finns utrymme för förändringar och anpassningar efter det aktuella lärosätets behov.

Fas 1: Kompetensöverföring från SND till deltagande stödenheter vid lärosätet (FSE). Fasen leds av personal från SND och tar upp:

  • att göra forskningsmaterial tillgängliga
  • praktiskt arbete – att skriva en datahanteringsplan och dokumentera forskningsmaterial på studie- och variabelnivå
  • arkivering (tillsammans med arkivarie från lärosätet)
  • juridiska regelverk relevanta för forskare.

Fas 2: Lärosätets FSE genomför en självständig utbildning av forskare med stöd av SND på plats

Fas 3: Samma utbildning som i fas 2, men med nya forskare och utan SND på plats. Vi finns dock tillgängliga för att svara på frågor om behov skulle uppstå.

Fas 4: Process för att göra data tillgängliga. I denna fas ingår:

  • genomgång av hur processer och dataflöden skulle kunna vara utformade, inklusive en genomgång av hur inkomna data och databeskrivningar kontrolleras inför långtidsbevarande och tillgängliggörande
  • testkörning av processerna på lärosätet för att undersöka hur väl de fungerar och vilka eventuella svagheter som finns.