Bibliotek – Arkiv – SND 2016

SND:s satsning Bibliotek – Arkiv – SND (BAS) inleddes under 2016 med mål att utveckla och utvärdera en modell för hur forskningsdata skulle kunna göras tillgängliga och långtidsbevaras vid lärosätena i framtiden. I projekten samarbetar SND med bibliotek och arkiv på olika lärosäten och behandlar bland annat frågor om datahantering, juridik och arkivering. Syftet är att hitta vägar att överföra SND:s kompetens inom datahantering till enheter vid lärosätena, eftersom det mycket väl kan krävas ett mer omfattande lokalt arbete med forskares data inom en snar framtid.

I framtiden kommer landskapet för hantering av forskningsdata av allt att döma se annorlunda ut än vad vi är vana vid idag. Krav, riktlinjer och förslag kring större tillgänglighet till data kommer från såväl internationella som nationella aktörer: OECD, EU-kommissionen, vetenskapliga tidskrifter och forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet. Detta kan du läsa om under vår information om Open Access.

Grundtanken är i korthet att data ska göras öppet tillgängliga om framtagandet av dem till någon del har finansierats med offentliga medel. Detta förväntas innebära att lärosätena själva kommer att behöva arbeta mera med att ta hand om de data som deras forskare producerar. För att göra detta på ett hållbart sätt behöver det finnas enheter på lärosätena som kan bistå forskare i frågor kring till exempel arkivering och förmedling av forskningsdata, datahantering, kontroll av dataformat och datadokumentation. BAS-projekten syftar till att förbereda inför en sådan framtid genom att ta fram en modell för hur lokala enheter skulle kunna arbeta och för hur kunskapsöverföring från SND till lärosätena skulle kunna gå till.

Pilotprojektet BAS 16 inleddes under våren 2016 tillsammans med Göteborgs universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Jönköping University och Luleå tekniska universitet och avslutas i november. Under hösten kommer sedan en ny verksamhet att starta, under namnet BAS 2.0. Detta har som syfte att vidareutveckla modellen som tagits fram under pilotprojektet. I BAS 2.0 kommer nya lärosäten att ingå och ges möjlighet att pröva hur modellen fungerar utifrån deras egna förutsättningar och behov.

Webbtidningen Curie har skrivit en artikel om BAS 16: Forskningsdata som alla kan nå.

Intresserad av att medverka?

Är ditt lärosäte intresserat av att delta i BAS 2.0? Kontakta i så fall Elisabeth Strandhagen [elisabeth.strandhagen@snd.gu.se]. Det finns för närvarande inte resurser att arbeta med ytterligare deltagare under hösten 2016, men för våren 2017 finns möjligheter för nya lärosäten att delta. Deltagande lärosäten förväntas att ha tre till fem personer som är involverade. Gruppen ska omfatta kompetens från både bibliotek och arkiv, och någon deltagare ska ha erfarenhet av forskning, till exempel genom att ha deltagit i eller samarbetat med forskningsprojekt. Det är önskvärt om lärosätets arkivarie kan bidra i utbildningen, och även positivt om det även finns lokalt stöd från IT och jurist, men det är inte ett krav. Projektet förutsätts vara förankrat på hög nivå på lärosätet.

Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2016-09-05 15:59

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen