Mood image:
Arrangemang

SND-arrangemang

Svensk nationell datatjänst arrangerar olika nationella och internationella seminarier, workshops och konferenser, bland annat workshops som riktar sig mot aktiva forskare och forskarstuderande. SND-forum om olika aspekter kring att göra forskningsdata mer öppet tillgängliga som vi har arrangerat tidigare är för tillfället vilande. Vi arrangerar i stället regelbundet träffar för SND:s nätverk.

Här kan du hitta planerade arrangemang såväl som avslutade. För tidigare arrangemang hittar du talare, presentationer och annan information. För kommande händelser hittar du allmän information, datum och tider och information om anmälan.

Kommande arrangemang

Nästa nätverksträff anordnas i Göteborg 3 oktober kl 10.00-16.00.

Mer information kommer.