SND-nätverket

SND-nätverket består av alla de lärosäten och myndigheter som beslutat sig för att bygga upp lokala enheter för hantering av forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU). Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa forskarna att göra forskningsdata så tillgängliga som möjligt, i enlighet med FAIR-principerna (FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Konkret innebär detta att utbilda och stödja forskarna i datahantering och tillgänglighet och att publicera data och metadata via SND:s nationella forskningsdatakatalog och att lagra data på en säker lagringsyta.

SND-nätverketMedlemmarna i nätverket arbetar självständigt med att bygga upp sina lokala funktioner för datahantering, men har möjlighet att ta hjälp av SND för rådgivning. Som stöd har SND utvecklat en grundläggande webbaserad utbildning för DAU-medarbetare, BAS Online.
Arbetet med etableringen har kommit olika långt, och för att underlätta erfarenhetsutbyte har SND och nätverksmedlemmarna täta kontakter inom ramen för DAU-nätverket, bland annat genom kontaktpersoner och ett antal arbetsgrupper. Alla organisationer som ingår i nätverket kommer att ha en länk på SND:s webb för att göra det möjligt att på ett enkelt sätt följa det pågående arbetet runtom i landet. Länkarna aktiveras på den här sidan allteftersom informationskanaler för DAU-arbetet har upprättats.

För närvarande ingår följande i SND-nätverket:

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda Högskolan Stockholm
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Polarforskningssekretariatet
RISE Research Institutes of Sweden
Sophiahemmet Högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

Frågor om SND:s nätverk? Kontakta:

Biträdande föreståndare & samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Kommande händelser SND-nätverket

Detta block är trasigt eller saknas. Antingen saknar du innehåll eller så kan du behöva du aktivera den ursprungliga modulen.