Forum och nätverksgrupper

SND:s nationella nätverk samarbetar och utbyter kunskap på flera olika sätt. Här beskriver vi nätverkets olika forum och arbetsgrupper. Är du en del av SND-nätverket? Använd kontaktuppgifterna nedan för att få veta mer om de olika grupperna.
 

Forum och nätverk

IT-forum

SND:s IT-forum är en möjlighet för IT-experter kopplade till forskningsdatastöd och annan forskningsdatarelaterad aktivitet inom SND-nätverket att mötas och diskutera aktuella problem och potentiella lösningar. Då forumet främst är till för personer med IT-bakgrund är de presentationer som ges och ärendena som avhandlas av fördjupad teknisk karaktär. Även den som inte arbetar med IT är dock välkommen att delta.

Kontakt: Johan Fihn Marberg, johan.fihn@snd.gu.se

Juristnätverket

Syftet med juristnätverket är att belysa och diskutera de problem av juridisk karaktär som vi stöter på i arbetet med forskningsdata. Gruppen är öppen för jurister och dataskyddsombud i SND-nätverket.

Kontakt: Erica Schweder och Maria Skoglund, juridik@snd.gu.se
 

Arbetsgrupper

Färdplan/karta för forskningsdataarbetet (Orienteringskartan)

Strategisk arbetsgrupp med fokus på framtagandet av en färdplan för öppen vetenskap och forskningsdata på olika nivåer inom SND-nätverket. Arbetsgruppen har tagit fram den så kallade Orienteringskartan som fungerar som ett praktiskt hjälpmedel för lärosätena på deras väg mot öppen vetenskap.

Kontakt: Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

Förmedling av forskningsdata med personuppgifter

Arbetar med framtagande och etablering av rutiner för utlämning av data med restriktioner via DORIS. 

Kontakt: Sara Svensson (sara.svensson@snd.gu.se

researchdata.se

Referensgrupp inom SND-nätverket för utvecklingen av en nationell portal för forskningsdata i samarbete med andra infrastrukturer och organisationer. 

Kontakt: Arin Savran (elisabeth.strandhagen@snd.gu.se)  

Utbyte och tillgängliggörande av utbildningsresurser  

Samordnar utbildning för forskare, doktorander, studenter och DAU-medarbetare, med syfte att skapa en kunskapshubb för SND-nätverket.  

Kontakt: David Rayner och Karin Westin Tikkanen (utbildning@snd.gu.se)  

Terminologiarbete 

Arbetar med att ta fram en nationell ordlista för vanliga begrepp som används inom hantering av forskningsdata. 

Kontakt: Lisa Isaksson (lisa.isaksson@snd.gu.se

DAU-handboken  

Samordnar utvecklingen av DAU-handbokens funktion och innehåll med fallbeskrivningar och goda exempel.

Kontakt: Joel Carlsten Rosberg (joel.carlsten.rosberg@gu.se

Lagringslösningar 

Samordnar kunskapsutbyte inom SND-nätverket vid inrättande och användning av lagringslösningar för forskningsdata. 

Kontakt: Johan Fihn Marberg (johan.fihn@snd.gu.se)