SND:s ansökan till Vetenskapsrådet

SND har fått medel beviljade från Vetenskapsrådet för åren 2018-2022. Under denna period ska en ny organisation och en utökad verksamhet etableras i enlighet med den beskrivning av infrastrukturen som gjordes i SND:s ansökan i mars 2017. I listan nedan finns länkar till dokument kopplade till SND:s ansökan. I dessa går det att mer i detalj läsa om hur verksamheten kommer att organiseras och bedrivas framöver.

 

Bifogade filer:
Attachment Storlek
Application SND 2.0 2017-03-07 signed.pdf (4.31 MB) 4.31 MB
RFI_beskrivning_infra_final.pdf (527.29 KB) 527.29 KB
RFI_vetenskaplig_plan_final.pdf (137.47 KB) 137.47 KB
2017-00627 Yttrande Beredningsgruppen_SND.pdf (62.15 KB) 62.15 KB