SND:s ansökan till Vetenskapsrådet

SND har fått medel beviljade från Vetenskapsrådet för åren 2018-2022. Under denna period ska en ny organisation och en utökad verksamhet etableras i enlighet med den beskrivning av infrastrukturen som gjordes i SND:s ansökan i mars 2017. I listan nedan finns länkar till dokument kopplade till SND:s ansökan. I dessa går det att mer i detalj läsa om hur verksamheten kommer att organiseras och bedrivas framöver.