SND:s ansökan till Vetenskapsrådet

SND har fått medel beviljade från Vetenskapsrådet för åren 2023-2026. Under denna period ska verksamheten bedrivas i enlighet med den beskrivning av infrastrukturen som gjordes i SND:s ansökan i februari 2021. I listan nedan finns länkar till dokument kopplade till SND:s ansökan. I dessa går det att mer i detalj läsa om hur verksamheten kommer att organiseras och bedrivas framöver.

Bifogade filer:
Attachment Storlek
Application_SND_ 2021-02-15_signed.pdf (4.23 MB) 4.23 MB
Scientific_Plan_SND_2023-26.pdf (520.54 KB) 520.54 KB
Description_Infrastructure_SND_2023-26.pdf (897.43 KB) 897.43 KB
2021-00165 Yttrande RÅGA.pdf (59.93 KB) 59.93 KB
2021-00165 Yttrande FI-IP.pdf (56.99 KB) 56.99 KB