Tjänster

SND har genom medlemskap i DataCite möjlighet att förse svenska myndigheter och institutioner med ett eget DOI-prefix.Läs mer under PID-tjänst.

SND administrerar ett resestipendium till ICPSR:s sommarskola i Ann Arbour. Läs mer under Resestipendium.