Personuppgifter i forskningsdata – hur hanterar man dem i praktiken?  

.

Person bakom frågeteckenVad räknas som personuppgifter och när upphör de att vara personuppgifter? Hur är relationen mellan GDPR och OSL i personuppgiftsbehandling och vad gäller vid behandling av känsliga personuppgifter?  

Frågorna är många kring forskningsdata med personuppgifter. Nu är möjligheten att koppla lokal lagring av forskningsdata till SND-systemet DORIS precis runt hörnet, och därför vill vi lyfta dessa frågor med er i SND-nätverket. Med lokal lagring på plats blir det möjligt att förmedla data med personuppgifter via SND:s forskningsdatakatalog. Ansvarsroller och rutiner vid denna process behöver diskuteras och komma på plats.  

I detta webbinarium reder SND:s jurist Erica Schweder ut begreppen och redogör för det arbete som pågår för att öka kunskapen och förbättra rutinerna för hanteringen av persondata ur ett rättsligt perspektiv.


När: 28 januari kl. 13.00-14.30

Var: Webbinariet hålls via Zoom. Möteslänk skickas ut till medlemmar i SND:s nätverk och publiceras på Basecamp.

För frågor kontakta Erica Schweder, erica.schweder@gu.se, eller Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@gu.se.