Placing research software into Open Science - Initial results from an RDA Sweden and EOSC Nordic collaboration

.

RDA Sweden, SND och EOSC Nordic bjuder in till webbinariet:

Placing research software into Open Science - Initial results from an RDA Sweden and EOSC Nordic collaboration
(Betydelsen av mjukvara som används för forskning i Open Science - Första resultat från ett samarbete mellan RDA Sweden och EOSC Nordic)

Begreppet Open Science begränsas ofta till att handla om Open Data och Open Access till publicerat material, vilket för med sig att Open Software faller i skymundan. Men för att tillgodose att forskning är transparent och reproducerbar är det nödvändigt att även programvara som används dokumenteras, kureras, bevaras och görs så FAIR och öppen som möjligt! RDA Sweden och EOSC Nordic har genomfört ett pilotprojekt för att kartlägga aktuella idéer kring Open Software och vad det medför. I det här webbinariet kommer vi att presentera projektets resultat och diskutera en kommande undersökning om nordiska och baltiska forskares och intressenters attityder till FAIR och Open Software.

Vem riktar sig detta mot? Alla som är intresserade av Open Science och hur man bäst hanterar programkod och mjukvara som används i forskningen på ett FAIR och hållbart sätt!

 


Var och när? Fredag den 25:e september, 13:00-14:00 CEST, via Zoom. Uppkopplingsdetaljer kommer att skickas till alla anmälda.

Registrera dig via denna länk senast vid arbetsdagens slut den 23:e september!