Webbkarta

Nationella projekt

Pågående

BAS 2016 - Bibliotek - Arkiv - SND
Projektets mål är att utveckla och utvärdera en modell för hur forskningsdata kan göras tillgängliga och långtidsbevaras vid lärosätena i framtiden.

Avslutade

Vad tyckte de i folkhemmet?
Projektet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, bedrevs under åren 2012-2013. Projektet omfattade en digitalisering av Svenska Gallups undersökningar från åren 1942-1956 och tillgängliggörande och sökfunktioner via SND.

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access?
Projektet syftade till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper.

Resultat från enkätundersökning om Open Access
Enkätundersökning om Open Access genomförd av SND.

 

 

Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2016-08-24 16:48

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen