Avslutade nationella projekt

BAS: Bibliotek - Arkiv - SND
Projektets mål var att utveckla och utvärdera en modell för hur forskningsdata kan göras tillgängliga och långtidsbevaras vid lärosätena i framtiden.

Vad tyckte de i folkhemmet?
Projektet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, bedrevs under åren 2012-2013. Projektet omfattade en digitalisering av Svenska Gallups undersökningar från åren 1942-1956 och tillgängliggörande och sökfunktioner via SND.

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access?
Projektet syftade till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper.

Resultat från enkätundersökning om Open Access
Enkätundersökning om Open Access genomförd av SND.