Rättsligt perspektiv – öppen tillgång till forskningsdata

.

SND:s jurist Erica Schweder redogör för vilka förvaltningsrättsliga regelverk som är tillämpliga och vilka problemställningar som behöver hanteras i samband med öppet tillgängliggörande av forskningsdata. Detta är samma presentation som gavs vid seminariet Öppen tillgång till forskningsdata – utmaningar och möjligheter i regi av VR, SUHF och SULF den 27 april.

Arrangemanget riktar sig till medlemmar i SND:s nätverk.

Här finns bilderna från presentationen.
Här finns fråga-svar-dokumentet från the European Data Protection Board.


När: 26 maj kl. 09.00-10.00 (presentationen är ca 30 min, övrig tid för frågor).

Var: Arrangemanget hålls på distans. Använd denna länk för att delta i mötet.
Om lösenord efterfrågas: 229956