Riksrevisionens granskning av informationssäkerhet vid universitet och högskolor

.
Webbinarium
11 Januari, kl. 13.00–14.00

RiksrevisionenI december presenterade Riksrevisionen en granskning som visar allvarliga brister i lärosätenas arbete med att hantera skyddsvärda forskningsdata. Lärosätena saknar ofta kunskap både om vad som är skyddsvärt och hur det ska skyddas. Detta medför att det blir svårt att göra riskbedömningar och fatta beslut om ändamålsenliga säkerhetsåtgärder.

Vid webbinariet presenteras Riksrevisionens granskningsrapport. Projektledaren Sara Monaco berättar om arbetet med granskningen, iakttagelser, slutsatser och rekommendationer.

Länk till presentationen från webbinariet.


När: 11 januari, 13.00-14.00.

Var: Zoom-webbinarium (passcode: 461714 )

Kontaktperson: elisabeth.strandhagen@snd.se