ECDS - Environment Climate Data Sweden

Why can't you see me? By henrikj flickr.com/photos/henrikjEnvironment Climate Data Sweden (ECDS) är ett svenskt infrastrukturprojekt vars uppdrag är att förbättra tillgången
till miljö- och klimatforskningsdata. Infrastrukturprojektet grundades 2009 av Vetenskapsrådet och drevs av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) fram till 2016. I juni 2016 övergick ECDS till Svensk Nationell Datatjänst (SND). ECDS är medlem i International Council for Science’s World Data Systems (ICSU-WDS), som förstärker dess roll som data service provider.

ECDS har i uppgift att göra miljö- och klimatforskningsdata tillgängliga. ECDS-portalen https://ecds.se har poster för
mer än 1 000 datamängder publicerade av 34 grupper och organisationer. ECDS-portalens sökfunktion tillåter fritextsökningar och filtrering enligt olika parametrar: plats, organisation/grupp, sökord, filformat och licenstyp.

Forskare och organisationer kan stödja principerna för Open Data – och öka synligheten för sin forskning genom att beskriva den i ECDS. Databeskrivningen är en enkel och kort process: gå till https://ecds.se, skapa ett användarkonto, beskriv datamaterialet genom att fylla i ett webbformulär, och till sist antingen ladda upp datamaterialet eller länka till en extern resurs.

Bild: 'Why can't you see me?' av henrikj flickr.com/photos/henrikj