Tillgänglighetsnivåer hos SND

body['und'][0]['safe_value']; ?>