Mood image:
Collaboration portal

Samarbetsportalen

Mellan år 2018 och 2022 genomgår SND en omfattande förändring för att förbättra tillgången på svenska forskningsdata. Organisationen kommer i och med detta att utvecklas, bli större och få en mer omfattande verksamhet. Hur detta arbete ska gå till kan du läsa om i SND:s strategiska plan.

Från den 1 januari 2018 styrs SND av ett konsortium bestående av sju lärosäten. I den nya modellen för SND:s arbete är också SND-nätverket med konsortielärosätena och ytterligare 23 lärosäten och myndigheter. Tanken är att vart och ett av medlemmarna i nätverket bygger upp egna lokala enheter eller funktioner för hantering av forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU).

Syftet med SND och nätverket är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att beskriva, deponera, dela och hitta data, både nationellt och internationellt.

SND:s forskningsdatakatalog innehåller data från ett stort antal discipliner. Som forskare kan man beskriva data, och beskrivningarna kontrolleras sedan antingen av SND:s personal eller av DAU:en på det egna lärosätet innan data lagras och beskrivningen införlivas i katalogen. I katalogen kan man också söka efter tillgängliga material och ladda ned eller beställa dessa. Katalogen innehåller även beskrivningar som hämtas från andra datakataloger, och levererar beskrivningar till internationella databaser över forskningsmaterial – allt för att det ska gå så lätt som möjligt att hitta användbara data och för att ge svensk forskning god exponering utomlands.

SND fungerar som ett center för kunskap och kompetens rörande hantering, dokumentation och tillgängliggörande av forskningsdata. Expertis från diverse forskningsdomäner på konsortiets lärosäten och kunskap och erfarenhet från de många nationella och internationella samarbeten som SND deltar i på olika nivåer förmedlas till det nationella nätverket av DAU:er. Genom bland annat kurser, workshoppar och gemensamma informationsaktiviteter verkar vi för god kvalitet och hög kunskapsnivå inom det nationella arbetet med tillgängliga och väldokumenterade forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna.

Kontaktinformation

Vid frågor gällande uppbyggnaden av SND:s fortsatta verksamhet, vänligen kontakta:

Samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Föreståndare
Max Petzold
max.petzold@gu.se
Telefon +46 (0)703-86 70 77

Kommande händelser