SND-nätverket

SND-nätverket består av alla de lärosäten som beslutat sig för att bygga upp lokala enheter för hantering av forskningsdata, så kallade Data Access Units (DAU). Den centrala uppgiften för en DAU är att hjälpa lärosätets forskare att göra sina data så tillgängliga som möjligt, i enlighet med FAIR-principerna (FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Konkret innebär detta att utbilda och stödja forskarna i datahantering och tillgänglighet och att publicera forskarnas metadata i SND:s nationella forskningsdatakatalog och deras data på en säker lagringsyta.

Lärosätena arbetar självständigt med att bygga upp sina lokala funktioner för datahantering, men har möjlighet att ta hjälp av SND för rådgivning. SND har också utvecklat en grundläggande webbaserad utbildning för DAU-medarbetare, BAS Online. Arbetet med etableringen har kommit olika långt vid olika lärosäten, och för att underlätta erfarenhetsutbyte har SND och lärosätena täta kontakter inom ramen för DAU-nätverket, bland annat genom ett antal arbetsgrupper. Varje lärosäte som ingår i nätverket kommer att ha en länk på SND:s webb för att göra det möjligt att på ett enkelt sätt följa det pågående arbetet runtom i landet. Länkarna aktiveras på den här sidan allteftersom lärosätena har upprättat informationskanaler för sitt DAU-arbete. För närvarande ingår följande lärosäten i SND-nätverket:

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

Kontaktinformation

Vid frågor gällande SND-nätverket, vänligen kontakta:

Samverkansansvarig
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@gu.se
Telefon +46 (0)31-786 64 94

Kommande händelser - SND-nätverket