SND IT-forum

.

SND:s IT-forum är en möjlighet för IT-experter kopplade till DAU-verksamhet och annan forskningsdatarelaterad aktivitet inom SND-nätverket att mötas och diskutera aktuella problem och potentiella lösningar. Då forumet främst är till för personer med IT-bakgrund kommer de presentationer som ges och ärendena som avhandlas att vara av fördjupad teknisk karaktär. Även den som inte arbetar med IT är dock välkommen att delta.

Den som vill presentera något på IT-forumet är välkommen att kontakta johan.fihn@snd.gu.se. Det kan t.ex. vara någon form av projekt ni genomför eller avslutat, eller annan forskningsdatarelaterad verksamhet inom IT.

 


När: Måndag den 24 maj kl. 10.00-12.00

Var: Mötet kommer att hållas via Zoom. Länk och agenda kommer att skickas ut till anmälda veckan innan mötet.

Mejla johan.fihn@snd.gu.se om du vill delta och ännu inte anmält intresse.