SND:s resestipendium för ICPSR:s sommarskola

Inter-university Consortium for Political and Social Research – ICPSR – är en enhet vid Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor. Varje sommar anordnar ICPSR ett "Summer program in Quantitative Methods of Social Research". ICPSR:s sommarskola erbjuder ett fyrtiotal olika föreläsningsserier och workshops uppdelade på två fyraveckors sessioner. Dessutom anordnas ett femtiotal 3-5 dagars workshops. För ytterligare information om utbudet se ICPSR:s kursbeskrivningar.

SND delar varje år ut fem-tio resestipendier för deltagande i ICPSR:s sommarskola. Stipendiet täcker kursavgift samt kostnader för resa och boende. Ansökningsblankett och instruktioner hittar du här.

Finansieras deltagandet på annat sätt ska anmälan göras direkt via ICPSR:s online-anmälan (se ICPSR:s information för sista anmälningsdag).

För frågor om sommarskolan eller VR:s resestipendier kontakta Iris Alfredsson tel. 031–786 12 04 eller skicka ett mail till sum-school@snd.gu.se.

 

"För det första kommer du hem med en massa artiklar, kod, mjukvarukunskaper och är säkrare på dig själv. För det andra, vilket är minst lika viktigt, så har du kontakten med alla de andra doktoranderna och du har också haft diskussioner och pratat med lärarna där borta."

- Resestipendiat 2018