SND:s resestipendium för ICPSR:s sommarskola

Inter-university Consortium for Political and Social Research – ICPSR – är en enhet vid Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor. Varje sommar anordnar ICPSR ett "Summer program in Quantitative Methods of Social Research". ICPSR:s sommarskola erbjuder ett fyrtiotal olika föreläsningsserier och workshops uppdelade på två fyraveckors sessioner. Dessutom anordnas ett femtiotal 3-5 dagars workshops. För ytterligare information om utbudet se ICPSR:s kursbeskrivningar.

SND delar varje år ut fem-tio resestipendier för deltagande i ICPSR:s sommarskola. Stipendiet täcker kursavgift samt kostnader för resa och boende. Ansökningsblankett och instruktioner hittar du här.

Finansieras deltagandet på annat sätt ska anmälan göras direkt via ICPSR:s online-anmälan (se ICPSR:s information för sista anmälningsdag).

För frågor om sommarskolan eller VR:s resestipendier kontakta Iris Alfredsson tel. 031–786 12 04 eller skicka ett mail till sum-school@snd.gu.se.

"De två månader som jag tillbringade i programmet var enastående och ingen annan forskarkurs som jag har tagit under min tid i forskarutbildningen kan ens i närheten jämföras med det utbyte jag fick utav kurserna på ICPSR."
Resestipendiat 2009