SND:s service och tjänster är igång som vanligt

SND är en del av Göteborgs universitet och följer därför de beslut som fattas av universitetsledningen för att minska spridningen av Covid-19. Det innebär bland annat att allt arbete vid SND tills vidare sker på distans och via digitala verktyg.

Personalen arbetar i stor utsträckning hemifrån och kontakter sker via distansmöten, digitala plattformar, telefon och e-post. Vårens planerade konferenser samt större externa och interna möten har ställts in, skjutits fram eller kommer att hållas digitalt. Närmare information om respektive arrangemang lämnas på SND:s webb eller av aktuell mötesarrangör.

När det gäller SND:s service och tjänster i övrigt kommer verksamheten att vara igång som vanligt. Vi kan ibland bara behöva lite längre tid på grund av åtgärderna med anledning av Covid-19. Vill du beställa eller dela och beskriva forskningsdata kan du göra detta via ordinarie funktioner på webben. Möjligheten att få en PID är också opåverkad. Våra experter finns dessutom tillgängliga för att ge råd och svara på frågor. Mejla gärna direkt till den du söker eller hör av dig på snd@gu.se.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras om det inträffar något som innebär att verksamheten behöver förändras.