SND:s service och tjänster är igång som vanligt

SND är en del av Göteborgs universitet och följer därför de beslut som fattas av universitetsledningen för att minska spridningen av Covid-19. Det innebär bland annat att allt arbete vid SND tills vidare sker på distans och via digitala verktyg.

Personalen arbetar i stor utsträckning hemifrån och kontakter sker via distansmöten, digitala plattformar, telefon och e-post. De allra flesta av våra planerade arrangemang hålls också digitalt. Närmare information om respektive arrangemang lämnas på SND:s webb eller av aktuell mötesarrangör.

När det gäller SND:s service och tjänster i övrigt kommer verksamheten att vara igång som vanligt. Vill du göra en förfrågan eller dela och beskriva forskningsdata kan du göra detta via ordinarie funktioner på webben. Möjligheten att få en PID är också opåverkad. Våra experter finns dessutom tillgängliga för att ge råd och svara på frågor. Mejla gärna direkt till den du söker eller hör av dig på snd@gu.se.

Nationell dataportal för Covid-19

Under pandemin har behovet och viljan att dela forskningsdata ökat och flera initiativ har tagits för att främja öppenhet och samarbete på området. En av satsningarna är den plattform för europeisk forskning om Covid-19 som byggs inom ramen för EOSC (European Open Science Cloud). Det svenska bidraget till detta initiativ är en dataportal som samordnar forskningsdata och relaterat material med hjälp av svenska forskningsinfrastrukturer (bland andra SciLifeLab, NBIS och SND). I portalen finns data, metadata och information kopplad till Covid-19, tillsammans med tjänster och verktyg som ska göra det enklare att arbeta med och analysera materialet. Det finns även stödresurser för forskare som vill dela data så att de blir åtkomliga både nationellt och internationellt.

Här hittar du den svenska dataportalen för Covid-19.

 

Informationen på denna sida kommer att uppdateras om det inträffar något som innebär att SND:s verksamhet behöver förändras.