Förtroendebarometern tillgängliggjord i SND:s samlingar

(Publicerad 2014-04-30)
Sen 1997 tar Förtroendebarometern temperaturen på svenska folkets förtroende för viktiga samhällsfunktioner, vilket är särskilt spännande så här i valtider. 2014 visar barometern ett sjunkande förtroende för regeringen men bibehållet för Sveriges Radio. SND har nu barometerdata för år 2000–2013.

MedieAkademins årliga Förtroendebarometer inleddes 1997. Professorerna Lennart Weibull och Sören Holmberg vid Göteborgs universitet var ansvariga för studien. Barometrarna bygger på telefonintervjuer (2000-2007) och webbenkäter (2007–2013). Frågor om hur människor uppfattar den moderna staden samt var man ville bo ingick 2010.

Cirka 1000 personer har deltagit varje år. Studien har dels omfattat viktiga institutioner som riksdag, storföretag, dagspress och radio-TV, dels ett antal medier som Sveriges Television och TV4 samt specifika större företag som Ikea och Volvo. Vissa mäts årligen andra oregelbundet.

De årligt återkommande mätningarna möjliggör jämförelse av förtroende över tid, bland undersökta institutioner. Den institution som genomgående åtnjutit högst förtroende är universitet/högskolor, följt av sjukvården och Riksbanken. Bland medier sticker SVT och Sveriges Radio ut med högre förtroende än andra inom branschen. I botten hamnar EU-kommissionen och de politiska partierna.

Förtroendebarometrarna från år 2000 till och med 2013 finns nu med tillhörande data direkt nedladdningsbara hos SND. Ett annat relaterat opinionsmaterial som är överlämnat till SND och bland annat mäter förtroende är de välkända SOM-undersökningarna, vilket står för Samhälle Opinion Media och där forskarna fortlöpande överlämnar datamängderna till SND för beställning och sekundärforskning.

SND har också valforskningsdata lagrade i sina samlingar. Under supervalåret 2014, då internationella och nationella allmänna val sammanfaller, lyfts valda delar fram på SND:s hemsida. Från och med Europaparlamentsvalet den 22-24 maj fram till det svenska riksdagsvalet den 14 september sätter vi valet i fokus under vinjetten Månadens data.

Det handlar förutom om EU-valen om valundersökningar, Svenska valdata och SVT:s vallokalundersökningar, vilka Sören Holmberg lyfter fram som särskilt viktiga i den längre intervju vi gjort med honom inför valet.

– VALU är ett väldigt viktigt material som gör att man bättre kan förstå hur folk röstat och både det och EU-valets mätningar finns lämnat hos SND, vilket vi är väldigt glada för, säger professor Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg i en längre intervju kring valpolitik.

Förtroendebarometern 2014 presenterades nyligen av professor Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet, och Toivo Sjörén, TNS SIFO. Rapporten kan nås här.

Av: MONICA BENGTSON