Hotade afrikanska språk bevaras hos SND

(Publicerad 2014-03-04)
I Afrika talas över 2000 språk men av dessa är många utrotningshotade. Forskare vid universitet världen över arbetar för att bevara kunskapen om dessa och andra utrotningshotade språk, ett arbete som innebär en ständig kamp mot tiden. SND har nu börjat publicera data från sådan forskning.

Hotet kan vara olika allvarligt och ha varierande orsaker. Många språk som talas av små grupper av människor ersätts gradvis med större språk eftersom kunskaper i dessa är nödvändiga för möjligheten till utbildning och arbete.
Affisch på Swahili, skola i Tanzania.
I vissa fall finns det politiska orsaker: i länder med många språk kan viljan att skapa nationell sammanhållning leda till att mindre språk förbjuds eller åtminstone inte lärs ut i skolorna. Det är också dyrt att bedriva undervisning och politik på många olika språk.

Forskningen på dessa språk går ofta i första hand ut på att dokumentera så mycket man kan av språket. Uttalet, grammatiken, ordförrådet, berättelserna, dialekterna, social och annan variation är några exempel på information som är unik för varje språk. Ofta finns bara några få äldre talare kvar och man försöker dokumentera det som går innan de går ur tiden och språket med dem.

En anledning till att dokumentera utrotningshotade språk är förhoppningen om att kunna hjälpa talarna bevara sitt språk genom exempelvis läroböcker, ordböcker och undervisningsplaner. En annan orsak är att ju fler språk det finns data om desto mer har språkforskare att utgå ifrån när de ska dra slutsatser om hur mänskligt språk fungerar och vad det finns för generella tendenser hos språket.

SND har under vintern 2013 fått in en del forskningsdata från afrikanska avdelningen på institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Den första studien är nu publicerad, Malin Petzells Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania. Studien omfattar tre ljudfiler med tillhörande transkriptioner som kan beställas via SND:s katalog.

Filerna är en del av ett större projekt för att dokumentera kaguluspråket som talas av drygt 240000 personer i regionerna Morogoro och Dodoma i Tanzania. Språket är inte gravt hotat men tidigare fanns inte mycket dokumentation. Läs mer om Malin Petzells arbete i Språktidningen.

Ett annat material som är under bearbetning hos SND dokumenterar mpiemo, ett bantuspråk som talas av runt 24000 personer främst i Centralafrikanska Republiken. Datan består av en rad olikartade material, i första hand ljudinspelningar men också bland annat en ordlista.

SND ser fram emot ett fortsatt samarbete med avdelningen för afrikanska språk och med liknande avdelningar och institutioner vid andra lärosäten. I Sverige finns inget centralt arkiv för data om hotade språk. Det som finns är Institutet för språk och folkminnen som dock koncentrerar sig på de språk som talas i Sverige, framför allt svenska dialekter och de nationella minoritetsspråken.
Språkbanken, som samlar in korpusar och lexikala resurser, har också fokus på svenskspråkigt material.

Av: CASPAR JORDAN

Bild: Bild på en affisch på Swahili i en skola i Tanzania, tagen av Tove Rosendal.