SOM-undersökningarna bland de mest populära

(Publicerad 2012-04-05)
I dagarna har SND gjort Riks-SOM, Väst-SOM och Student-SOM från år 2010 tillgängliga. Därmed är det fritt fram för forskare, studenter och andra intresserade att i dessa nyutkomna data utforska allmänhetens vanor och attityder när det gäller samhälle, politik och medier.

SOM-undersökningarna är de studier som toppar listan över antal dataförmedlingar från SND. Under 2011 distribuerades SOM-undersökningar vid sammanlagt 568 tillfällen till framför allt forskare och studenter.

Ett bra sätt att bekanta sig med studierna är att gå in på SND:s hemsida och söka i katalogen eller i frågebanken. Sedan är det enkelt att göra en beställning via hemsidan av de undersökningar man är intresserad av. Michelle Coldrey är servicesamordnare på SND och därmed den som har flest kontakter med de personer som beställer data.

– Många av dem som beställer är studenter som skriver uppsatser. Ofta vet de vilken datamängd de vill ha och vilken typ av frågor de är intresserade av. Bland annat kan det handla om vad folk har för politiska åsikter. Häromveckan fick jag till exempel beställningar som berörde skatter och kollektivtrafik, berättar Michelle.

Sedan i fjol sker alla förmedlingar av SOM-institutets data via SND, vilket har medfört att antalet förfrågningar ökat betydligt jämfört med åren innan.

– Vi har verkligen en bra kontakt med SOM. Deras föreståndare, Henrik Ekengren Oscarsson, är snabb med att svara, så det går i de allra flesta fall väldigt fort för beställarna att få ut de datamängder de vill ha, säger Michelle.

Tillsammans med SOM-institutet har SND också startat ett arbete med att översätta SOM-undersökningarna till engelska så att data i större utsträckning ska bli tillgängliga för forskare och studenter utanför Norden. När lanseringen av det engelska materialet ska ske är dock ännu inte bestämt.  

Fakta om SOM-undersökningarna

SOM-institutet har sedan 1986 genomfört enkätundersökningar om den svenska befolkningens attityder och vanor när det gäller politik, medier och samhälle. Med hjälp av data från undersökningarna presenteras årliga trendanalyser av frågor kring till exempel förtroende för olika samhällsinstitutioner och yrkesgrupper, internetanvändning, energi och miljö, arbetsliv, livsstil och värderingar.

De årliga SOM-undersökningarna genomförs på nationell nivå (Riks-SOM) och regional nivå (Väst-SOM). Dessutom genomförs regelbundet ett antal specialundersökningar med fokus på olika teman, till exempel ungdomars attityder eller befolkningens yrkesliv och arbetsförhållanden.

För SOM-institutet är det viktigt att undersökningarna snabbt blir tillgängliga för forskningen och att resultaten från undersökningarna når ut till så många som möjligt. Dessa mål uppfylls genom samarbetet med SND och genom de publikationer och presentationer som SOM-institutet ansvarar för.

För mer information om undersökningarna, se SOM-institutets hemsida.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01