Studiesamlingar

Studiesamlingar innefattar olika slags initiativ, såsom forskningsinfrastrukturer eller metadatabaser, som syftar till att beskriva de studier som av ämnesspecifika, geografiska, eller andra skäl hör till den aktuella samlingen. Mer information finns att läsa under respektive samling.