Tillgänglighetsnivåer hos SND

Data som beskrivs via SND:s forskningsdatakatalog har olika tillgänglighetsnivåer. Nivåerna är uppdelade i två delar och talar om var data finns och hur tillgängliga data är. Tillgänglighetsnivån bestäms av den som beskriver data och kan ske i dialog med SND eller lärosätets forskningsstödsenhet (t.ex. DAU).  

 

Just nu pågår en översyn av SND:s tillgänglighetsnivåer. För närvarande gäller dock följande:  

 

Första delen 

Åtkomst till data via SND Data finns tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog. 
Åtkomst till data via extern aktör Data finns tillgängliga via någon annan aktör än SND. I SND:s katalog finns information om nivån av tillgänglighet för data hos den  externa aktören och en direkt hänvisning till var data finns. 

Andra delen 

Data är fritt tillgängliga  Data är fritt tillgängliga via direkt nerladdning från webbsida. 
Data är tillgängliga via beställning Data är tillgängliga via beställning eller inloggning. Detta alternativ rekommenderas enbart om det finns särskilda skäl som olika typer av restriktioner.
Tillgång till data är begränsad Tillgång till data är begränsad på grund av restriktioner, t.ex. att data innehåller personuppgifter eller annan känslig information. Forskningshuvudmannen gör en sekretessprövning innan utlämning av data kan ske.

Söka och hitta data 

I SND:s forskningsdatakatalog finns information om var data finns och hur tillgängliga dessa data är. Vid en sökning ser du direkt i träfflistan om data är tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog (data markerade med SND:s logotyp) eller om de finns via en annan aktörs portal eller webbplats (data markerade med en jordglob). Du ser också om data kan laddas ner direkt, eftersom de då är markerade med ett öppet hänglås, eller om de måste beställas. 

Tillgänglighetsnivåer

Direkt nedladdningsbara data hämtas via en länk i katalogposten (ofta som ett filpaket med data och relevant dokumentation). För att beställa data som är fritt tillgängliga via beställning klickar du på Beställ-knappen som är markerad med en kundvagn. Det tar normalt sett en eller två dagar innan du får beställda data.  

Tillgången till data kan även vara begränsad. Det innebär att det finns restriktioner för att du ska kunna ta del av data. Data kan exempelvis innehålla personuppgifter eller annan känslig information och då krävs forskningshuvudmannens tillstånd innan data kan lämnas ut. När tillgången till data är begränsad gör du en beställning för att ta del av data. Om forskningshuvudmannen behöver kontaktas tar det ofta lite längre tid innan du får tillgång till data, men vi hanterar beställningen så fort vi kan.  

I forskningsdatakatalogen beskrivs också data som du når via en annan portal eller webbplats än SND:s. I katalogpostens högerspalt hittar du information om huruvida även dessa data är direkt nedladdningsbara eller om du behöver beställa dem via den externa portalen/webbplatsen. Varje katalogpost innehåller även information om var du kan nå data, till exempel en direktlänk till datamaterialet, en hemsideadress och/eller kontaktuppgifter.

Beskriva och tillgängliggöra data 

I SND:s formulär kan du både beskriva data som ska tillgängliggöras via SND:s tjänster och data som kommer att nås via en annan portal/aktör. När du beskriver data i formuläret och ska välja tillgänglighetsnivå är vår rekommendation att data bör vara så fritt tillgängliga som möjligt. 

Om data innehåller känsliga uppgifter eller behöver skyddas på något sätt krävs det att tillgängligheten för data är begränsad så att eventuella sekretessprövningar kan göras av forskningshuvudmannen. I praktiken innebär det att data får tillgänglighetsnivån Tillgång till data är begränsad och för data som tillgängliggörs via SND:s forskningsdatakatalog behöver en beställare behöver skicka en förfrågan till SND om att ta del av data. I förfrågan ska syfte och en projektbeskrivning finnas med, samt kontaktuppgifter till beställaren. Forskningshuvudmannen eller en representant för huvudmannen tar sedan ställning till om SND ska lämna ut datamaterialet eller inte. Det kan vara bra att känna till att även om beställaren får nej till att ta del av data kan hen lämna in en begäran om att ta del av allmän handling till ansvarigt lärosäte/myndighet.