Två steg mot öppna data 2026: Steg 2

.
Nätverksträff , Distans
6 Maj 2021, kl. 10.00–12.00

Bakgrund

I forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation in Sverige (prop. 2020/21:60)  meddelar regeringen att de vill påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Man gör tydligt att forskningsdata som har finansierats med offentliga medel ska göras tillgängliga ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt” senast från 2026. Ansvaret för detta läggs gemensamt på lärosäten och forskningsfinansiärer. Man påpekar även att det är av stor betydelse att dessa aktörer harmoniserar sina principer för öppen tillgång till forskningsdata och publikationer så långt som möjligt, och understryker deras ansvar att utforma ”tydliga incitament som främjar öppen vetenskap”.

Det är fem år kvar. Vad behöver vi som är inblandade i det vetenskapliga systemet göra för att hjälpa till att uppnå regeringens mål?

Svensk nationell datatjänst (SND) bjuder in till två öppna arrangemang för att diskutera vägen mot tillgängliga forskningsdata år 2026.


Här kan du läsa mer om innehållet i Steg 1.


Steg 2: Frågor, finansiärer, fortsättning

Här ges representanter för stora svenska forskningsfinansiärer möjlighet att presentera sina tankar om hur vägen till 2026-målet skulle kunna se ut, bl.a. utifrån de frågor och förslag som framkommit under steg 1 (skickas till de deltagande finansiärerna i förväg). Vad de ser som möjligt att göra, vilken infrastruktur behöver finnas på plats och vilka samarbeten kräver det? Syftet är inte att slå fast någon absolut plan utan att utbyta tankar och åsikter för att tillsammans hitta möjliga vägar framåt.
Efter presentationer och påföljande paneldiskussion ges tillfälle för deltagarna att komma med frågor.

Målgrupp: Forskare och forskningsdatastöd (DAU:er) inom SND-nätverket

Datum och tid: 6 maj kl. 10.00 - 12.00

Panel: Sanja Halling (Vetenskapsrådet), Karla Anaya-Carlsson (Formas), Olle Lundberg (Forte) och Eva Stensköld (Riksbankens jubileumsfond)
Moderator: Gustav Nilsonne (KI)

Arrangemanget hålls på distans via Zoom.

Anmäl dig här.


För frågor kontakta Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@snd.gu.se.