Utmaningar vid hantering av rumsliga data över disciplingränser – exempel från olika forskningsområden

.
Webbinarium , Distans
23 Mars, kl. 11.00–12.00

Rumsliga data blir alltmer tillgängliga för forskare och i samhället i stort. Samtidigt har geografiska informationssystem (GIS) blivit mer populära och lättare att använda. Metoder och data inom ett forskningsfält kan vara användbara inom andra discipliner. Det gör det möjligt att besvara nya forskningsfrågor, men gör också att man måste tänka på möjligheten att återanvända data inom olika discipliner och forskningsområden.

Under det här webbinariet presenteras några exempel från arkeologi och geosystemvetenskap. Vi kommer också att presentera resultatet från en enkät där svenska forskare, som arbetar med rumsliga data inom olika discipliner, svarar på frågor om att hantera data och hur de kan göras tillgängliga för andra. Under webbinariet finns också möjlighet att ställa mer generella frågor om hantering av forskningsdata, med fokus på rumsliga data.

Webbinariet anordnas av SND:s domänspecialister från olika lärosäten:

Nicolò Dell'Unto, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lund universitet
Ulf Jansson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholm universitet
Anders Moberg, Institutionen för naturgeografi, Stockholm universitet

Program 

Presentationer (ca 30 minuter)

  • Ulf Jansson: Introduktion till rumsliga data och forskning. Tillgång till rumsliga data i ett digitalt samhälle, möjligheter och utmaningar.
  • Nicolò Dell'Unto: Nya GIS-metoder och användningen inom arkeologi. 3D-visualisering och presentation av tillgängliga data via Laboratoriet för Digital Arkeologi vid Lunds universitet.
  • Anders Moberg: Låt data berätta en historia! Visualisering och kurering av rumsliga data vid Bolincentrets databas – en resurs för öppen tillgång till data inom miljö- och geosystemvetenskap.
  • Ulf Jansson: Presentation av en enkät utförd av SND om forskares syn på forskningsdata med rumslig information.

Frågor (ca 30 minuter)

Efter de korta presentationerna finns tid för frågor och diskussion. Frågorna kan vara kopplade till presentationerna, eller gälla datahantering på ett mer generellt plan. Presentatörerna kan också svara på mer specifika frågor kopplade till utmaningar för att dela rumsliga data, interoperabilitet, GIS-standarder, filformat med mera.  

Seminariet kommer att hållas på engelska.


När: 23 mars, kl. 11.00-12.00

Var: Arrangemanget hålls på distans via Zoom. Delta via denna länk.

För frågor, kontakta Ulf Jansson via ulf.jansson@humangeo.su.se