Dokument listade efter årtal

Vår samling av svenska partiprogram och valmanifest sträcker sig mellan åren 1897 till 2018. Här listas dokumenten efter årtal, med det äldsta först.

1897

Parti Titel
s Program för sverges socialdemokratiska arbetareparti

1902

Parti Titel
fp Frisinnade landsföreningens valprogram 1902.
s Val-manifest.

1904

Parti Titel
m 1904 års partiprogram

1905

Parti Titel
s Valupprop
m Till sveriges valmän
la Landtmannapartiet
lisp Liberala samlingspartiet
fp Frisinnade landsföreningens valprogram 1905.
s Program för sverges socialdemokratiska arbetareparti.

1908

Parti Titel
fp Det frisinnade valprogrammet.
s Valmanifest.
la Landtmannapartiet
m Allmänna valmansförbundets uttalande och
npf Nationella framstegspartiets program.

1911

Parti Titel
m De moderata partiernas valprogram.
s Program för sverges socialdemokratiska arbetareparti.
fp Frisinnade landsföreningens valupprop
s Valmanifest:

1912

Parti Titel
c Bondeförbundets program.

1917

Parti Titel
s Till sveriges arbetande folk!
v Till sverges valmän!
c Bondeförbundets valprogram
fp Frisinnade landsföreningens valprogram.
m Allmänna valmansförbundets valupprop.

1919

Parti Titel
c Grundprogram och stadgar för
m Partiprogram

1920

Parti Titel
c Bondeförbundets valprogram.
v Till sverges proletariat
fp Frisinnade landsföreningens valprogram 1920.
m Allmänna valmansförbundets
s Socialdemokraternas valupprop.
jr Jordbrukarnas riksförbunds valprogram
s Program för sverges socialdemokratiska arbetareparti.

1921

Parti Titel
c Bondeförbundets valprogram.
fp Frisinnade landsföreningens program.
v Kommunistiska partiets program.
s Socialdemokraternas
svp Till sverges arbetande folk!
m Allmänna valmansförbundets valupprop.
v Kommunistiska partiets valmanifest!

1924

Parti Titel
c Bondeförbundets valprogram.
fp Frisinnade folkpartiets valprogram.
k_h Till sverges arbetare- och bondeklass.
lp Sveriges liberala partis valprogram.
m Uttalanden av högerpartiet inför valet 1924.
s Socialdemokratiska partiets valupprop.
v Till

1928

Parti Titel
m Till sveriges folk!
v Det kommunistiska partiet.
c Bondeförbundet.
fp Det frisinnade folkpartiet.
lp Det liberala partiet.
s Valmanifest

1932

Parti Titel
fp Det frisinnade folkpartiets valmanifest.
m Till sveriges folk.
k_k Appell till landets industri-, skogs- och lantarbetare, fiskarbefolkning och arbetande jordbrukare samt intellektuella i betryckt ställning.
v För arbete bröd och frihet!
c Bondeförbundet.
s Andrakammarvalen.
lp Det liberala partiet.

1933

Parti Titel
c Bondeförbundets grundprogram

1934

Parti Titel
fp Folkpartiets program 1934
m Partiprogram

1936

Parti Titel
c Bondeförbundets valprogram.
fp Svenska medborgare!
v Mot reaktion och herremakt
m Till sveriges folk!
s Andrakammarvalen

1940

Parti Titel
c Bondeförbundets valprogram 1940.
fp Folkpartiets valmanifest 1940
v Kommunistiska partiets valmanifest
s Till sveriges folk!
m Maning.

1944

Parti Titel
c Valprogram
fp I
m Till sveriges folk!
c Handlingsprogram
s Till sveriges folk!
v Rättning vänster i valet
fp Folkpartiets valmanifest 1944
s Program för sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

1946

Parti Titel
m Högern vill...
c Grundprogram

1948

Parti Titel
fp Folkpartiets valmanifest 1948.
s Till sveriges folk!
v Kommunistiska partiets valmanifest 1948:
c Valprogram för landsbygdspartiet bondeförbundet vid riksdagsmannavalet 1948
m Högern säger ifrån ...

1951

Parti Titel
c Handlingsprogram

1952

Parti Titel
fp Folkpartiets valmanifest 1952.
v Valmanifest
c Valprogram
m Tid för högern
s Till sveriges folk!

1953

Parti Titel
v Sveriges väg till socialismen

1956

Parti Titel
c Valprogram
fp Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val
m Högerpartiets principprogram
m Mer och mer åt fler och fler
s Till sveriges folk!
v För en fredsfrämjande och demokratisk politik

1958

Parti Titel
m Utan att sväva på målet.
s Utdrag ur valjournalen "1 juni"
v Segern inom räckhåll
c Centerpartiet bondeförbundet
fp Valmanifest

1959

Parti Titel
c Centerpartiets

1960

Parti Titel
s Utdrag ur valtidningen
c Centerpartiets
fp Möjligheternas
v Valmanifest
m Utdrag ur valbroschyren:
s Program för sveriges socialdemokratiska arbetareparti

1961

Parti Titel
v Vid sveriges kommunistiska partis 19:e kongress den 5-8 januari 1961 stod programfrågan till diskussion.

1962

Parti Titel
fp Folkpartiets

1964

Parti Titel
v Skp:s valmanifest
kd
m Konsten att fånga en miljon
s Vi vill gå vidare...
c Centerns valprogram 1964
fp Maktfullkomligheten måste bekämpas

1967

Parti Titel
v Socialistiskt alternativ

1968

Parti Titel
s Riksdagsmannavalet den 15 september blir avgörande för vårt lands fortsatta utveckling. socialdemokraternas program är klart redovisat. vid partiets extra kongress 1967 och ordinarie kongress 1968 har vi dragit upp riktlinjerna för vår framtida politik. väljarna vet vad en röst på socialdemokratin betyder. de vet att det är en röst också för enighet, beslutsamhet och en handlingskraftig politik.
c Val-programmet -68
v Huvudlinjer för vänsterpolitik
fp Din röst på folkpartiet ger resultat
m Borgerlighet - eller socialism

1969

Parti Titel
m Partiprogram i sammandrag

1970

Parti Titel
c Målet är jämlikhet och decentralisering
c Jämlikhet
fp Folkpartiets valmanifest 1970
m Valmanifest 1970
s Valmanifest

1972

Parti Titel
fp Socialliberal kurs

1973

Parti Titel
fp Folkpartiets riksorganisation
m Valmanifest 1973
c Framtidspolitik i 40 punkter
kd
s Valet den 16 september är av avgörande betydelse för vårt lands framtid. då bestämmer väljarna vilken politik och samhällssyn som ska prägla utvecklingen i vårt land.

1975

Parti Titel
s Program

1976

Parti Titel
c Centerns valprogram 1976
s Det främsta målet för socialdemokraternas politik är att skapa arbete åt alla. under den värsta ekonomiska kris som drabbat världen sedan 1930-talet har vi i sverige ökat sysselsättningen med 240 000 nya jobb. genom ett aktivt reformarbete har människornas trygghet ökat.
v Vpk:s valmanifest:
fp Folkpartiets valmanifest 1976:
m Valmanifest 1976.

1978

Parti Titel
m äldre program

1979

Parti Titel
v Program för 80-talet:
c 70 punkter inför valet
kd
fp Folkpartiets valmanifest 1979
m Valmanifest 1979
s Socialdemokraterna, partistyrelsen, den 8 augusti 1979

1981

Parti Titel
c Partiprogram

1982

Parti Titel
m Framtid i frihet.
s Valmanifest
v Valupprop
c Centerns program inför valet den 19 september 1982
fp Liberalismen
fp För frihet och rättvisa

1984

Parti Titel
m Partiprogram
kd
m äldre program

1985

Parti Titel
s Valmanifest
v Politik för socialism på svenska
c Med centern för framtiden
fp Ny kurs för sverige
m Valmanifest 1985

1987

Parti Titel
kd
v Vänsterpartiet kommunisterna

1988

Parti Titel
kd Kristdemokraternas valmanifest
fp Valmanifest 88
mp Miljöpartiets idéprogram 1982; reviderat 1985, 1987, 1988
mp Miljöpartiet de gröna
m Valmanifest 1988
c Valprogram 1989-1991
s Sverige 1988
v Till sverige 1988

1989

Parti Titel
sd Programarkiv

1990

Parti Titel
v Socialism i vår tid
fp Liberalismens grunder
s Socialdemokraternas partiprogram
c Partiprogram

1991

Parti Titel
fp Hållfasta värderingar i föränderlig tid
m Framtidens idéer
v Valet 1991
c L hela folkets intresse - centerns valprogram 1992 -1994
kd Valmanifest från kristdemokraterna
mp Miljöpartiet de grönas
nd N y demokrati
s Till väljarna i höstens val valet gäller rättvisan

1993

Parti Titel
kd Principprogram
m äldre program

1994

Parti Titel
v Det är du som avgör
kd Valmanifest från kristdemokraterna -mandatperioden 1994 - 1998
mp Miljöpartiet de gröna
c På grön kvist
fp Folkpartiet liberalerna - den tredje kraften i svensk politik
m Framtidens idéer - det bästa för sverige
s Valmanifest antaget av den socialdemokratiska partistyrelsen, 1994-08-19
sd -

1996

Parti Titel
sd -

1997

Parti Titel
mp Partiprogram
fp Liberalismen

1998

Parti Titel
c Nya mitten
kd Valmanifest
mp Valmanifest antaget av kongressen 980523
s Med omtanke om framtiden
fp Folkpartiets valmanifest 1998
m Gör det möjligt för sverige.
v Vänsterpartiets valplattform 1998

1999

Parti Titel
sd Programarkiv
fp Liberalismen

2000

Parti Titel
v För en solidarisk värld

2001

Parti Titel
c Där människor får växa
s Partiprogram för socialdemokraterna
fp Frihet att växa
mp Partiprogram
m äldre program
kd Principprogram

2002

Parti Titel
kd Valmanifest 2002
v Valplattform 2002
c På lika villkor!
m Frihet för sverige
fp Ett parti som vågar utmana
mp Valkongress 2002
s Tillsammans för trygghet och utveckling

2003

Parti Titel
sd Programarkiv
fp Frihet att växa

2005

Parti Titel
mp Grön ideologi
sd Sverigedemokraternas

2006

Parti Titel
fi Valmanifest för feministiskt initiativ 2006
mp Antaget av kongressen i borås 25-28 maj 2006.
all Fleriarbete–merattdelapå
s 2 (14)
v Vänsterpartiets valplattform 2006
kd Garanti

2007

Parti Titel
m äldre program
fp Frihet att växa

2009

Parti Titel
fp Inledning

2010

Parti Titel
m 2010-08-26
v Vänsterpartiet
all 2010-08-26
c Valmanifest
rg För hela sverige
fi Valmanifest för feministiskt initiativ 2010
kd 13 steg och 89 vallöften
fp Folkpartiet
mp Framtiden
s Fler jobb
pp Piratpartiets valmanifest 2010, v2.0 – integritet 1/11
sd Stockholm 2010-09-02

2011

Parti Titel
m Ansvar för hela sverige
sd Sverigedemokraternas

2012

Parti Titel
pp Principprogram 4.0

2013

Parti Titel
c En hållbar framtid
fi För en feministisk politik
fp =
mp Partiprogram
m Moderaternas
m Moderaternas
pp Piratpartiets
v Antaget av vänsterpartiets 35:e kongress, 19-22 februari 2004.
s Ett program för

2014

Parti Titel
fp Rösta för
mp Valmanifest
sd Sverigedemokraternas
kd Frihet och
pp Piratpartiets partiprogram
sd Sverigedemokratiskt valmanifest - valet 2014vi väljer
v Vänsterpartiets
all Innehåll
c Sverige behöver närodlad politik
fi !
s Kära framtid,

2015

Parti Titel
kd Principprogram

2017

Parti Titel
v Partiprogram efter kongressbeslut 2016
l Liberalernas partiprogram antaget vid landsmötet 2013

2018

Parti Titel
mp Valmanifest 2018
l Försvara
m Nu tar
c Nytt ledarskap
kd Valmanifest